ВСП « Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету »

Оголошує прийом студентів на 2021-2022 н.р

на денну форму навчання за спеціальностями:

«Геодезія та землеустрій»,  «Агрономія», «Садово-паркове господарство»

Для вступу на денну форму навчання потрібно подати: заяву; копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; на базі 11 класів – копії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти 2018, 2019, 2020 та 2021 років (мінімальна кількість балів 100) з предметів: українська мова і література та біологія або математика чи географія – на спеціальності «Агрономія» і «Садово-паркове господарство»; українська мова і література та математика або історія України чи географія – на спеціальність «Геодезія та землеустрій»; копію документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року); копію посвідчення про приписку (для осіб, яким виповнилось 16 років), 8 фотокарток розміром 3х4 см.

Для осіб, що вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 класів): Прийом заяв та документів – з 29 червня до 18.00 год. 13 липня; вступні  випробування на всі спеціальності – українська мова (диктант), математика (тестування) – з 14 по 24 липня.

Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти (11 класів): Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО – з 14 липня до 18.00 год. 02 серпня; для осіб, які  вступають за співбесідою чи вступними випробуваннями – з 10 липня до 18.00 год. 26 липня. Співбесіди – з 24 до 29 липня; вступні випробування – з 01 по 20 липня. У разі подання результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Для осіб, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра:  Прийом заяв та документів – з 02 серпня до 18.00 год. 13 серпня; вступні  випробування – вступний іспит з української мови або сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови), фахове вступне випробування – 14-20 серпня.

Протягом навчання студенти набувають робітничі професії – «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1», «Оператор комп’ютерного набору», «Флорист».

Всі студенти забезпечуються гуртожитком. В коледжі працює їдальня, спортивний комплекс, клуб, бібліотека, читальний зал.

Випускники за результатами фахової співбесіди можуть продовжувати  навчання на ІІ курсі Вінницького національного  аграрного університету.

З усіх питань пов’язаних з прийомом, звертатися за адресою: 24350 вул.Технікумівська, 1, село Верхівка, Тростянецький район, Вінницька область.

Тел.: 0988161361      

Електронна адреса vkoledg@ukr.net.