Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким  виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року);

– військово-облікових документів;

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до  нього;

– сертифіката (ів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на  основі повної загальної середньої освіти);

– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за  співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 на основі повної загальної  середньої освіти (за наявності).